top of page

Hvad skal jeg måle på, når jeg annoncerer?

Når du har fået igangsat din annoncering, så er det nødvendigt at måle på indsatsen, så du kan se hvad den giver af afkast, samt hvor du kan og skal optimere.


Spørgsmålet er dog, hvilke KPI’er og nøgletal skal der måles på?


Der er mange forskellige KPI'er, der er relevante at måle på i digital markedsføring, da der er mange forskellige aktiviteter og kanaler, der kan måles på. Nogle af de vigtigste KPI'er at overveje, når du måler effektiviteten af din digitale markedsføring, er følgende:


 • Trafik: Trafikken på din hjemmeside er en vigtig KPI at måle på, da det er en indikator for, hvor mange potentielle kunder, der besøger dit website. Du kan måle trafikken ved hjælp af Google Analytics eller andre analytiske værktøjer.


 • Konverteringsrate: Konverteringsraten er en måling af, hvor mange besøgende, der udfører en ønsket handling på dit website, fx køber et produkt eller tilmelder sig et nyhedsbrev. Du kan måle konverteringsraten ved hjælp af konverteringssporing i Google Analytics eller andre værktøjer. Dog kan denne udregnes selv, på følgende måde:


 • En konvertering kan være, når en besøgende på din hjemmeside udfører en ønsket handling, som f.eks. at købe et produkt, tilmelde sig en e-mail-liste eller downloade en e-bog.

Når du har defineret din konvertering, kan du beregne din konverteringsrate ved at følge denne formel:


Konverteringsrate = (Antal konverteringer / Antal besøgende) * 100%


For eksempel, hvis du har haft 1000 besøgende på din hjemmeside, og 50 af dem har købt dit produkt, vil din konverteringsrate være:


Konverteringsrate = (50 / 1000) * 100% = 5%


Dette betyder, at 5% af de besøgende, der kom til din hjemmeside, konverterede til at købe dit produkt.


 • Omkostninger per konvertering: Omkostninger per konvertering er en måling af, hvor meget det koster dig at generere en konvertering, fx en salg eller en tilmelding. Det kan hjælpe dig med at evaluere, om dine investeringer i digital markedsføring er rentable.


 • Gennemsnitlig ordrestørrelse: ordrestørrelsen er en måling af, hvor meget en typisk kunde bruger på dit website eller i din virksomhed over tid. Det kan hjælpe dig med at forstå, hvor meget hver kunde er værd for din virksomhed, og hvor meget du kan investere i digital markedsføring for at generere en ny kunde.


 • Social media engagement: Hvis du bruger sociale medier til markedsføring, er engagement et vigtigt KPI at måle på. Engagement kan omfatte likes, kommentarer, delinger og følgere på sociale medieplatforme som Facebook, Instagram og TikTok.


Disse KPI'er kan hjælpe dig med at evaluere og optimere din digitale markedsføringsstrategi og sikre, at du når dine mål på en effektiv og rentabel måde. Det er vigtigt at vælge de KPI'er, der bedst afspejler dine målsætninger og bruge dem til at informere og justere din markedsføringsindsats løbende.


Og ja, der er mange forskellige nøgletal, der er relevante at måle på i forbindelse med markedsføringen ud over de KPI'er, der er relateret til digital markedsføring, som jeg nævnte tidligere.


Her er nogle flere eksempler på andre nøgletal, du kan overveje at måle på:


 • Brand Awareness: Brand Awareness er et mål for, hvor godt din virksomhed eller dit brand er kendt af din målgruppe. Du kan måle det ved hjælp af undersøgelser, fokusgrupper og social media monitoring.


 • ROAS: ROAS står for "Return on Advertising Spend" og er en måling af, hvor meget indtjening du har genereret i forhold til det beløb, du har investeret i reklamer. ROAS beregnes som indtjeningen opnået fra reklamerne divideret med omkostningerne ved reklamerne og ganges med 100%. For eksempel, hvis du har brugt 1000 kr på reklamer og har genereret 5000 kr i indtjening fra disse reklamer, er ROAS 500% eller 5x.


 • POAS: POAS står for "Profit on Advertising Spend" og er en måling af, hvor meget profit du har genereret i forhold til det beløb, du har investeret i reklamer. POAS beregnes som profitten fra reklamerne divideret med omkostningerne ved reklamerne og ganges med 100%. For eksempel, hvis du har brugt 1000 kr på reklamer og har genereret en profit på 2000 kr fra disse reklamer, er POAS 200% eller 2x.


 • Return on Investment (ROI): ROI er et mål for, hvor meget du får tilbage i forhold til, hvor meget du investerer i markedsføringen. Du kan måle det ved at se på, hvor meget ekstra indtjening din markedsføring genererer i forhold til, hvad du har investeret.


 • Customer Lifetime Value (CLV): CLV er et mål for, hvor meget en typisk kunde er værd for din virksomhed i hele deres livstid. Du kan bruge CLV til at optimere din markedsføring ved at fokusere på kunder med højere CLV.


 • Net Promoter Score (NPS): NPS er et mål for, hvor tilbøjelige dine kunder er til at anbefale din virksomhed eller dit brand til andre. Du kan måle det ved hjælp af en undersøgelse, hvor du spørger kunderne, om de ville anbefale dig til andre.


 • Cost per Acquisition (CPA): CPA er et mål for, hvor meget det koster dig at erhverve en ny kunde. Du kan måle det ved at se på, hvor meget du har investeret i markedsføringen i forhold til antallet af nye kunder, du har fået.


Der er selvfølgelig adskillige nøgletal, som ikke er blevet nævnt endnu, som er mere specifikke til den digitale del af annoncering, disse er følgende:


 • Click-Through Rate (CTR): CTR er et mål for, hvor mange af de personer, der ser din annonce eller dit indhold, der klikker på det. CTR beregnes som antallet af klik divideret med antallet af visninger og ganges med 100%.


 • Conversion Rate (CR): CR er et mål for, hvor mange af de personer, der interagerer med din markedsføringsindsats, der udfører en ønsket handling, som f.eks. at købe et produkt eller tilmelde sig en e-mail-liste. CR beregnes som antallet af konverteringer divideret med antallet af besøgende og ganges med 100%.


 • Cost per Click (CPC): CPC er det beløb, du betaler hver gang, nogen klikker på din annonce. Det beregnes som den samlede udgift til annonceringen, divideret med antallet af kliks.


 • Bounce Rate: Bounce Rate er et mål for, hvor mange af de personer, der besøger din hjemmeside, der forlader den uden at interagere med den. Bounce Rate beregnes som antallet af visninger hvor en person forlod din hjemmeside efter kun at have set én side, divideret med det samlede antal besøg på hjemmesiden og ganges med 100%.


 • Eksponeringer: Antallet af gange, din annonce eller dit indhold vises på en webside eller i en app.


 • Cost per Impression (CPM): CPM er det beløb, du betaler for hver tusind gange, din annonce eller dit indhold bliver vist. Det beregnes som den samlede udgift til annoncering, divideret med antallet af visninger, ganget med 1000.


 • Average Session Duration: Den gennemsnitlige tid, en person bruger på din hjemmeside, i en enkelt session.


Jeg håber bestemt, at dette giver dig en smule mere overblik over de mange relevante nøgletal der findes. Ofte er det sådan at de forskellige platforme selv regner disse ud, så længe du sørger for at din sporing er sat op.


Den data du driver ind via. de forskellige platforme og medier, er med til at definere de nøgletal der kommer ud, det er derfor vigtigt at du får så meget data med som overhovedet muligt, da dette er afgørende for om tallene er repræsentative.


bottom of page