top of page

Branding eller performance?

Er dine kampagner målrettet konverteringer eller branding?


Digital markedsføring, giver os nogle unikke redskaber i forbindelse med netop at kunne spore og måle på de resultater der kommer ind. Ulig traditionel fysisk annoncering, er målbarheden på digital markedsføring væsentlig bedre. Fordi det er svært, at måle på, hvor godt en busreklame har virket. Måden hvorpå man målte på annonceringen førhen, var at se på tidligere år, tidligere måneder osv. hvilket dog kun giver en række estimater, idet der kan være utallige faktorer som spiller ind i annonceringens resultater.


I dag, når man gør brug af digital markedsføring, kan der måles på langt flere parametre, samt man kan attribuere de forskellige hændelser til de forskellige kanaler. Med andre ord, man kan se om ens annoncering virker. Vi oplever også, at med digital markedsføring, at man vender lidt op og ned på den traditionelle tilgang til annonceringen. Den gamle skole fortæller os, at der skal analyseres, undersøges og overvejes i utallige timer, før annonceringen skal skydes i gang. Dette skyldes, at når man laver fysisk annoncering, bliver du nødt til at være skarp og præcis, i både budskab og branding. Fysisk annoncering, såsom avis annoncer, skilte og andre trykte annoncer (Sågar tv annoncer) er faste, med andre ord, du kan ikke ændre når materialet er sat i værks. Dette er den helt store forskel mellem digital markedsføring og analog markedsføring, fordi med digital annoncering, kan du lave ændringer i tekster, kreativer og placeringer på meget kort tid. Derudover, giver den digitale markedsføring også muligheden for at teste flere annoncer på samme tid, for at se, hvad der virker bedst. Med andre ord, så er det muligt at teste annonceringen.


Det betyder derfor, at der i starten af annonceringen ikke skal være et ekstremt fokus på at lave det indledende forarbejde for at indsnævre sig, men tværtimod skal arbejdes på at lave forskellige kampagner, som kan ramme forskellige målgrupper.


Derfor ligger størstedelen af arbejdet faktisk i optimeringen og nyskabelsen af annonceringen, fremfor at det er et stort forarbejde.


Fordi med digital markedsføring, kan du lave ændringer fra dag-til-dag, hvilket gør det muligt at lave ekstremt relevante budskaber, som vil kunne fange målgruppen bedre.


Det var et kort oplæg over, hvorfor man burde benytte digital markedsføring, fremfor analog markedsføring.


Spørgsmålet er så, når man benytter digital markedsføring, skal man så benytte de gode sporings muligheder og køre konverterings kampagner, der fokuserer på salg eller konvertering kampagner, der fokuserer på branding?


Det korte svar er, kører du annoncering til kolde målgrupper, skal du i større grad fokusere på branding og benytter du retargeting, kan du med fordel fokusere på salgskampagner.


Ligesom traditionel annoncering, så handler det om at være top-of-mind ved forbrugeren eller de mange forskellige influenter.


Idet du gerne vil have, at når kunden skal købe, at de køber hos dig. Fordelen ved digital markedsføring er dog også, at får du dine potentielle købere ind i et retargeting flow, så har du muligheden for at fremprovokere et køb og nærmest styre dine kunder hen i din butik(Online).


Derfor skal du hverken kun benytte salg eller branding, da disse er redskaber du kan bruge til at skabe en unik kunderejse, som vil give det maksimale afkast.


Hvis du selvfølgelig forstår dig på din målgruppe, dit produkt, hvad din annoncering skal indeholde, samt hvordan man eksekverer på hele markedsføringsindsatsen.

bottom of page